VİZYON ve MİSYONUMUZ

VIZYONUMUZ
Ülkemizde meydana gelebilecek olan kaza, yangın, kayıp arama, dağ tarama v.b. Afet anında en kısa sürede bölgeye öncü birlik olarak hareket edebilen Motosikletli Arama Kurtarma ekibimizin sürekliliği korumak, Teknolojiyi takip ederek eğitimsel ve malzeme açısı ile sürekli iyileştirmektir.

Ülkemizin çeşitli İl ve İlçelerinde derneğimizin şubelerini kurmak, Devletin ilgili organlarıyla koordineli çalışmalar gerçekleştirmek.

Ulak görevini bir adım daha ileriye götürüp Devlet ve STK’ları iç, içe ve omuz, omuza çalışır hale getirmek en büyük vizyonumuzdur.
MİSYONUMUZ
Türkiye Cumhuriyeti veya Dünyada yaşanan felaketlerde insanların arasında din, dil, ırk, cins, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afet bölgesine en kısa sürede öncü birlik olarak ulaşmak ve öncelikle bölge güvenliğini sağlamaktır.

Afet bölgesinde bulunan kazazedeye ilkyardım sürecini başlatıp, ekipler gelene kadar hayatta kalma süresini uzatmak ve yaşama bağlamaktır.

Afet, Kaza bölgesinde iletişim (Haberleşme ve Lojistik) ağını koordine etmektir.

Afet bölgesinde Arama Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra, insani yardım ve ilkyardım desteği sağlamaktır.

Bizi Takip Edin...
AMAÇ
İsmak Arama Kurtarma Derneği dağ ve doğa kazalarında, kaybolma yada trafik kazalarında, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ile büyük felaketlerde yetkinin olduğu tüm koşullarda ihtiyaç duyan herkes için eğitimli, disiplinli kadrosu ve ekipmanları ile gönüllü olarak bölgeye motosiklet ile en kısa sürede ulaşmak, güvenlik, iletişim ağı, koordinasyon ve Arama Kurtarma yapmak, topluma eğitim vererek, bilinçlendirmek amacı ile kurulmuş kamu yararına çalışan, tamamı ile gönüllülük esasına dayanarak başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına ve milletine bağlı ülkenin İLK RESMİ MOTOSİKLETLİ ARAMA KURTARMA DERNEĞİDİR.
Copyright © 2021. Tüm hakları www.ismak.gov.tr aittir.